logo Sherlook CRM systém

Efektívne CRM - Informačný systém pre obchodníkov, advokátov, exekútorov...

Mám záujem o osobnú nezáväznú prezentáciu aplikácie Sherlook

Sherlook a vymáhanie pohľadávok
V súčastnosti aj minulosti fungoval aj funguje vo svete jeden fenomén: veľa ľudí nevie hospodáriť v rámci svojich príjmov. Pôžičky, úvery, nákupy na splátky. Keď nemám, tak si požičiam.

Takto to funguje aj v našom prípade. Naša banka poskytne klientovi spotrebný úver, hypotekárny úver, alebo aj jednoduché prečerpanie na debetnej karte. Vo väčšine prípadov to skončí dobre, ale čo ak klient pôžičku v dohodnutom termíne nesplatil ?

Banka v týchto prípadoch sama nekoná. Deleguje túto prácu na právnické kancelárie, ktoré ďalej jednajú v jej mene. Banka dodá databázu klientov – neplatičov, a právne kancelárie majú call-centrum a zamestnancov, ktorí dané prípady riešia. V databáze Sherlooku sú vedené všetky zoznamy klientov a detaily jednotlivých prípadov. Zamestnanec pošle systémom vygenerovaný email dlžníkovi s výzvou na zaplatenie. Ak tento neodpovedá, neskôr sa posiela sms, list, poprípade sa klientovi zavolá. Komunikáciu, ako aj následné postupy zapisujú zamestnanci k jednotlivým prípadom do Sherlook databázy, nastavujú sa tu splátkové kalendáre a daľšie postupy. Môžete si vytvoriť komentár k prípadu, poznačiť, či sa napríklad klientovi nezmenila adresa, alebo má iný problém, má iné telefónne číslo, a nie je tiež vylúčené, že dlžník medzičasom zomrel. Celá komunikácia je zapísaná v histórii. S týmto klientom som telefonoval, dohodlo sa toto toto toto a zavoláme si vtedy a vtedy.

Banka následne posiela informácie o tom, aké platby od dlžníkov prijala, to sa páruje, systém vedie všetky detaily ohľadom výšky splátok, aktuálnych zostatkov, úrokoch a dokumentácie k prípadu, a harmonogramy v kalendári sa starajú o to, aby sa na dohodnuté úlohy v budúcnosti nezabudlo.

Sherlook je ďalej schopný generovať reporty, napríklad koľko sa vymohlo za aké obdobie, aká je uspešnosť, môže posielať neobmedzený počet dokonale zeditovaných hromadných emailov, SMS, alebo vytlačiť napríklad aj 5000 listov. Všetko pre to, aby sa práca nakoniec podarila.