logo Sherlook CRM systém

Efektívne CRM - Informačný systém pre obchodníkov, advokátov, exekútorov...

Mám záujem o osobnú nezáväznú prezentáciu aplikácie Sherlook

Sherlook a obchodníci s energiami
Aj na trhu s energiami sa môže náš systém dokonale uplatniť. Ocení ju šéf, ale aj radový obchodník. Predstavme si, že prídete za zákazníkom a chcete mu ukázať vašu ponuku. Pripojíte sa na web, prihlásite sa do svojho konta a do cenovej kalkulačky vypíšete detaily ohľadom zákazníkovej spotreby, či už elektriny alebo plynu. Systém vám zobrazí výsledné sumy a zákazník sa teší, že ušetrí. To ale nie je zďaleka všetko.

Systém vygeneruje cenovú ponuku v PDF formáte, ktorú môžete následne zákazníkovi poslať napríklad na email, aby si ponuku nechal trošku preležať v hlave. Ak je taký ako ja, potrebuje veľa času na rozmyslenie.

V našom imaginárnom príklade ale predpokladajme, že klient je rozhodný a ponuku prijme ihneď. Taká lákavá ponuka sa predsa neodmieta. Obchodník teda v systéme vypíše všetky údaje a vygeneruje zmluvu. V tom momente Sherlooku vytvorí nový prípad, kde klientom je daná firma, a z finstatu sa overia potrebné informácie, či klient nemá napríklad podlžnosti voči štátu alebo iné exekúcie. Ak nie je firma zdravá, Sherlook zmluvu vygenerovať nedovolí. Zaručí, že zmluva s takouto rizikovou firmou sa dá podpísať až po schválení príslušným nadriadeným. Nechceme mať predsa problémy s neplatičmi

Predpokladajme ale, že s našim klientom je všetko v poriadku.Zobrazí sa teda zmluva v PDF formáte, ktorá sa podpíše a dá klientovi. Týmto je obchodný prípad v Sherlooku zaevidovaný, zároveň sa mu nastaví status „zmluva podpísaná“ a uloží sa do neho aj výška provízie pre obchodníka. Obchodník v systéme vidí, aké prípady uzatvoril za aké obdobie a v kalendári môže sledovať, kedy sa mu bude vyplácať aká vysoká provízia.

Náš šéf má možnosť filtrovať obchodné prípady, ktoré už boli schválené a tie, ktoré ešte treba doriešiť. Môže nastavovať spôsoby vyplácania provízií, či už jednorázovo, každý štvrťrok, alebo podľa iných kritérií. Má pod kontrolou všetky zmluvy od všetkých obchodníkov, takže môže ľahko posúdiť ich výkon. Samozrejme, keď sa blíži koniec zmluvy s klientom, Sherlook nás na to v predstihu upozorní, aby nám náš chytený vtáčik ku konkurencii neodletel :)